Lidt om vores slægtshistorie.

Jeg selv er født i 1947 på en gård, "Ågård", i en lille landsby ved navn Stagstrup i Thy (ca. 13 km. syd for Thisted). Jeg stammer fra mange generationer af gårdejere i Thy og på Thyholm på både mors og fars side. Indtil nu har jeg iøvrigt fundet ikke færre end 7 sognefogeder blandt mine aner.Min fødegård "Aagaard" (billedet taget ca. 1955)

Om "Ågårds" historie (fra Thisted Museums hjemmeside)

Om Stagstrups historie (fra Thisted Museums hjemmeside)

Mine aner: (med forbehold for fejl!) (Opdateret 21 juli 2020)

The ancestors of Morten Hammer - english version 
(Updated September 29, 2019)

Billeder fra 40-års studenterjubilæum

Efter studentereksamen fra Thisted Gymnasium i 1966 flyttede jeg til Lundtofte for at studere til elektroingeniør (svagstrøm). Fra 1969 til 1972 boede jeg på Kampsax kollegiet lige ved siden af DTH (DTU). Efter afsluttende eksamen var jeg soldat (værnepligtig ingeniør) i Flyvevåbnet i 1 år, hvorefter jeg siden har været ansat som udviklingsingeniør/afdelingsleder/senioringeniør i det private erhvervsliv indtil udgangen af november 2021.

Efter soldatertiden flyttede jeg ret hurtigt ind i et bofællesskab med 3 andre i en villa på Vindebyvej i Herlev.

Min ex-kone, Kirsten, er født i Herlev og er uddannnet klinisk tandtekniker. Hun har arbejdet som lægesekretær hos forskellige privatpraktiserende læger siden 1980. Hendes fars familie stammer fra Polen (hendes oldefar var billedhugger i Lodz), og hendes mors familie stammer fra Vestsjælland (Slagelse - Sorø).

Kirstens stamtræ:

Kirsten og jeg selv kom til Glostrup i 1977, hvor vi købte et hus i "Den Østrigske Villaby". Vi havde tidligere boet et par år i Rødovre.

Vi har 2 børn, Martin og Anne-Marie.

Efter at vi havde fejret sølvbryllup i december 2002, forlod Kirsten mig desværre med meget kort varsel i februar 2003 og flyttede til Frederiksberg. Vi blev separerede i maj 2003 og skilt i april 2004.

Slægtsforskning

Julen 2001 fik jeg og mine 2 brødre en slægtsbog, som min far havde udarbejdet. Han havde sammen med min mor samlet et imponerende værk med en fantastisk masse detaljer helt tilbage til mine oldeforældre. Efter min fars død i 2016 arvede jeg alt hans kildemateriale, og i 2019 udarbejdede jeg så en elektronisk udgave af denne slægtsbog (originalen var lavet som fotokopi), hvor jeg desværre kun fandt det meste af selve teksten på nogle disketter blandt fars efterladenskaber. Denne slægtsbog er nu blevet trykt og omdelt til hele den nærmeste familie.

Inspireret af denne slægtsbog besluttede jeg efterfølgende at bevare de forskellige data for eftertiden ved at indtaste alle væsentlige oplysninger fra slægtsbogen og indsamle tilsvarende oplysninger om Kirstens familie i et EDB program. Samtidig har jeg stille stille og roligt indsamlet yderligere oplysninger om både Kirstens og min slægt.

Det er min plan at udbygge denne side med nye oplysninger (når jeg forhåbentlig finder sådanne).

Jeg har dog ikke tænkt mig at lægge hele slægtsdatabasen ud på Internettet, men de, der på en eller anden måde har familiemæssige relationer til denne database, kan naturligvis få GEDCOM filer af de relevante dele.

I 2018 fik jeg så lavet en DNA-analyse (faktisk var det mine børn, der til min 70-års fødselsdag forærede mig denne DNA-analyse), og herefter har jeg via firmaet "Myheritage" løbende fået kendskab til en masse anesammenfald med for mig ellers helt ukendte mennesker (typisk i 1700-1800 årene), hvilket har bevirket, at jeg i dag igen er begyndt at bruge lidt mere tid på slægtsforskning, da "detektivarbejdet" omkring DNA sammenfaldene kan være temmelig spændende. Det skal i den forbindelse bemærkes, at jeg indtil nu via DNA-analysen udelukkende har fået bekræftet oplysningerne i de forskellige kirkebøger m.m. vedrørende mine egne aner, hi, hi.

------------------------------------------------------------------

Da jeg stammer fra mange generationer af gårdejere i Thy og på Thyholm, er der ikke specielt overraskende mange '..sen'-navne blandt anerne, hvilket absolut ikke gør tingene lettere.

Af  navne kan iøvrigt nævnes: 
Asch, Aust, Dam, Dybdahl, Graugaard, Grurup, Gyrup, Hammer, Holm, Houmark, Hvide, Knakkergaard, Kirk, Kjær, Løvenbalk, Munch, Munk, Nørreschou, Odgaard, Pallisgaard, Raffn, Roikjær, Schytte, Schmidt, Sønderschou, Yde, Vestergaard.

Jeg har også forsket lidt i Kirstens aner, idet hendes fars familie (Aust) stammer fra Polen. Hendes mors familie stammer fra Munke Bjergby egnen i Sorø amt. I løbet af andet halvår 2002 lavede jeg således en slægtsbog for hende efter bl.a. at have tilbragt en del af min sommerferie på "Landsarkivet for Sjælland".

Med hensyn til slægtsforskningsprogrammer startede jeg oprindelig med det danske program "Family Ties", som fungerede rimelig fejlfrit og havde en ret simpel betjening. Jeg studerede også programmet "Winfamily 6" en smule, men jeg var ikke specielt imponeret over dens betjeningsflade.
Så kom "Legacy", hvor man kunne hente en gratis standard-version på Internettet (www.legacyfamilytree.com) med en begrænset funktionalitet (der dog var tilstrækkelig til det meste). Man kan så tilkøbe en Deluxe udvidelse, der i dag koster 34.95 USD. Deluxe udgaven har mange flere faciliteter, end jeg får brug for sådan lige med det samme, men der er bl.a. nogle af de avancerede faciliteter, som jeg i dag sætter meget pris på - og som bl.a. sparer en masse tid, når jeg undersøger DNA sammenfald.

Efter, at nogle frivillige så lavede en dansk sprogpakke til "Legacy 5.0", gik jeg helt over til "Legacy", hvor jeg i dag benytter "Legacy 9.0" i Deluxe udgaven.

Min slægtsforskning har iøvrigt ind imellem ført til nogle lidt uventede resultater, som f.eks. dette:
Hvem var Laurits Hansen?

Er jeg i familie med Gorm Den Gamle?

Mysteriet om Christen Boisen's kone
(eller hvorfor jeg formodentlig ikke er direkte efterkommer af Gorm Den Gamle)

Hvor kommer  "Hammer" familienavnet fra?


Kilder og litteratur:

25. oktober 2020 – Morten Hammer