Affaldssortering i Den Østrigske Villaby


Restaffald

 

. madrester

. snavset/vådt papir og pap

. mælke- og juicekartoner

. elpærer, alm.

. bleer/bind

. porcelæn og keramik

. kattegrus

. støvsugerposer

 

Støvende, skærende og

stikkende affald SKAL

indpakkes forsvarligt.

 

Restaffald lægges i sækken

i affaldsstativet.

 

Ekstra brændbart affald

afleveres i containere på den

lokale genbrugsplads. Der må

ikke komme let fordærveligt

affald i containerne.

 

Restaffald og brændbart

affald indsamles hver

mandag.

 

Glas

 

. vin- og spiritusflasker

. saft- og dressingflasker

. konserves- og syltetøjsglas

. glasskår af disse

 

Det er IKKE genanvendeligt

glas: keramik, porcelæn,

elpærer, lysstofrør, spejle og

vinduesglas.  

 

Glas lægges i kassetten på

øverste hylde i affaldsstativet.

Glasset skal være tømt og

skyllet for de værste urenheder.

 

Ekstra glas lægges i en kassette

på nederste hylde i

affaldsstativet.

 

Glas indsamles mandag i

ULIGE uger.

 

Papir

 

. aviser og reklamer

. brevpapir og kuverter

. telefonbøger

. tidsskrifter

 

Det er IKKE genanvendeligt

papir: pap, snavset eller vådt

papir, bøger, mælke- og

juicekartoner, pizzabakker,

plasticposer.

 

Papir lægges i en kassette på

øverste hylde i affaldsstativet.

 

Ekstra papir lægges i en

kassette, papirpose, papkasse

eller bundtes med snor, og

sættes på nederste hylde i

affaldsstativet.

 

Papir indsamles mandag i

ULIGE uger.  

 

 


Pap

 

. pap og karton

. paprør

. papkasser

 

Det er IKKE genanvendeligt

pap: pizzabakker og andet

snavset eller vådt pap, flamingo,

bøger og plastic.

 

Pap afleveres i en container på

den lokale genbrugsplads.

 

Pap indsamles torsdag i

ULIGE uger.

 

Storskrald

 

. elektronik

. køleskabe/frysere

. brændbart storskrald

. ikke-brændbart storskrald

. genanvendelig pvc

 

Det er IKKE storskrald: jord,

fliser og byggeaffald som fx

brædder, tagplader, vinduer,

døre og skabselementer.

 

Storskrald skal sorteres og

sættes tydeligt adskilt i de

ovenfor nævnte typer. Det

afleveres på den lokale

genbrugsplads dagen før

afhentning.

 

Storskrald afhentes sidste

tirsdag i måneden.

 

 


Farligt affald

 

. batterier

. spraydåser

. ætsende væsker fx

. afløbsrens og eddikesyre

. lak- og malingrester

. gifte fx insekt­

  og ukrudtsmidler - også tom

  emballage!

 

Farligt affald skal afleveres

på genbrugsstationen.

Medicinrester skal afleveres

på apoteket.

 

Plastflasker og -dunke

 

Tom og ren emballage fra

. eddike og juice

. vaske- og

  rengøringsmidler

. sæbe og shampoo

 

Plastflasker og -dunke må

IKKE være faremærket og skal

være mærket med et af disse

symboler: 
                              


Plastflasker og -dunke

afleveres i et stativ på den

lokale genbrugsplads.

 

Plastflasker og -dunke

 indsamles efter behov.

 

Plastfolie

 

Ren plastfolie fx

. plasticposer og -sække

. plastfilm og bobleplast

   


Plastfolie afleveres i et stativ på

den lokale genbrugsplads

 

Plastfolie indsamles efter

behov.

 

Metalemballage

 

Rene metalemballager fx

. øl- og sodavandsdåser

. konservesdåser

. andre metaldåser

 

Metalemballage og andet småt

metal afleveres på den lokale

genbrugsplads.

 

Metalemballage indsamles

torsdag i uge 4, 8, 12, 16, 20,

24, 28, 32, 36, 40, 44, 48 og

52.

 

Haveaffald

 

. planterester og ukrudt

. hækafklip og grene

. blade og græs

. mindre rødder

 

Haveaffald afleveres i en

container på den lokale

genbrugsplads.

 

Større mængder lægges i

papirsække og afleveres på

genbrugspladsen dagen før

afhentning af haveaffald.

 

Haveaffald indsamles i LIGE

 uger i perioden mar.- nov. - nov.

   

 

Genbrugsstationen

 

På kommunens genbrugsstation

modtages: farligt affald, papir,

pap, glas, elektronik, plastfolie,

plastemballage, metal,

haveaffald, brændbart

storskrald, ikke brændbart

storskrald, direkte genbrug, tøj

til Røde Kors samt mindre

mængder byggeaffald, jord og

sten.

 

Åbningstider:

 

man-ons               kl. 13-18

tors-fre                   kl. 10-13

lør-søn                   kl. 13-18

lukket d. 24.-26. & 31. dec.

 

Adresse: Gadagervej 23

Telefon: 43 64 87 13

 

Byt storskrald på nettet

 

Ikke alt behøver at ende som

affald på genbrugsstationen.

På www.storskrald.dk kan

man gratis bytte genbrugelige

effekter.

 

Reparationsguiden

 

Kvalitet kan repareres. På

www.reparationsquiden.dk

findes en liste over værksteder,

som reparerer forskellige ting fx

elektronik, tøj og hårde

hvidevarer.

 

Albertslund Kommune
Miljø- og Teknikforvaltningen
Nordmarks Allé
2620  Albertslund
tlf: 43 68 69 26