Budget 2013
(Vedtaget på generalforsamlingen 18. april 2013)


Udgifter

 

Budget 2012

 

Regnskab 2012

 

Budget 2013

Snerydning/saltning

kr.

26.000

kr.

15.751,92

kr.

12.000

 

Vedligeholdelse af fællesarealer m.m.

kr.

22.000

kr.

12.740,51

kr.

16.000

 

Arrangementer

kr.

 1.000

kr.

0,00

kr.

1.000

 

Generalforsamling

kr.

 2.200

kr.

2.163,50

kr.

2.400

 

Bestyrelsesmøder

kr.

4.000

kr.

280,00

kr.

4.000

 

Kontorartikler + diverse

kr.

 400

kr.

112,50

kr.

400

 

Gebyrer m.m.

kr.

   400

kr.

315,00

kr.

400

 

Forsikringer

kr.

 3.500

kr.

3.533,66

kr.

3.600

 

Diverse

kr.

          0

kr.

          0,00

kr.

          0

Udgifter ialt

kr.

59.500

kr.

34.897,09

kr.

39.800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indtægter:

 

 

 

 

 

 

 

Kontingenter (1600,00 hus/år.)

kr.

41.600

kr.

41.600,00

kr.

41.600

 

Renter

kr.

        00

kr.

       00,00

kr.

          0

 

Indtægter ialt

kr.

41.600

kr.

41.600,00

kr.

41.600

 

Overskud

kr.

-17.900

kr.

6.702,91

kr.

1.800

 


Status ultimo 2012  

Aktiver  

Passive

Girobeholdning

kr.

111.486,59

 

 

 

Kontant beholdning

kr.

506,00

 

 

 

Kontingent -restance/ forudbetaling

 

 

kr.

 

Mellemregning med carporte

kr.

 

 

351,30

 

Henlæggelser til sti og vej

 

 

kr.

42.576,75

 

Fri kapital

 

 

kr.

69.064,54

 

 

 

-------------

 

-------------

 

Balance

kr.

111.992,59

kr.

111.992,59